Mobbning i skolan och Morgan Alling

Varje år startar i slutet av augusti månad och genom september en medial aktivitet rörande mobbningen bland skolelever.  Inget tycks ha hänt och goda förebyggande projekt, som pågår hela tiden når inte de framgångar som var önskade.  Det är ca 60 000 elever som mobbas i Sverige. Det har blivit allt svårare att komma framåt i arbetet mot mobbningen sedan det sociala livet bland barn och ungdomar flyttat från skolgården ut till sociala medier.  Mobbningen sker nu lika mycket utanför som i skolan.

Nu har SVT startat en serie program med skådespelaren Morgan Alling i avsikt att ta tag i mobbningen.  Alling lever med en vision att inget barn skall må dåligt i skolan av att bli mobbat.  Han har valt klassen 8C i Ystad, för att med ungdomarna där komma åt grundorsakerna till mobbning. Tyvärr blir det som en frälsargärning som äntligen skall nå de mål ingen annan lyckats med. Att med ett varmt hjärta och starka känslor ge sig in i ett så stort problem som mobbningen riskerar att endast röra om i det som pågår i klass 8C, men inte leda fram till bestående förändringar, som skulle sprida sig som en löpeld runt om i landet.  

Alling har sitt brinnande hjärta men ingen grundad analys och kunskap om varför både ungdomar och vuxna mobbar varandra.  Man bör ha en utgångspunkt i en egen genomtänkt ide´.   Varför inte ta sats hos filosofen Herbert Spencer som myntade begreppet ”the survival of the fittest (1883).  När de små barnen slutar att leka enbart parallellt och lär sig den interaktiva leken börjar de lära sig det sociala livets spelregler. I skolan handlar det om att bli en del av de grupperingar som är balla och häftiga. När utsorteringen att bli invald i ett lag på idrotten skall göras har mobbningen redan börjat.

 För att stärka de sidor hos sig själv som är gynnsamma för den grupp man vill tillhöra, trycker man undan de sidor hos sig själv man inte vill ha. Ett effektivt sätt att göra detta på är att mobba den som tydligast har de egenskaper man själv vill rensa sig ren ifrån.  Det är den här igenkänningen av något negativt hos sig själv som man ser hos en annan som är en viktig drivkraft i att mobbningen startar. Man måste nå in till dessa grundläggande processer och dissekera fram dem. Eleverna lever i detta och är väl medvetna om det. Detta har jag sett under en tid som skolläkare.  Sedan får vi inte glömma att detta pågår lite mer sofistikerat genom hela vuxenlivet.

Ett sätt att visa hur hårt dessa grundläggande självstärkande krafter slår är om det kommer en ny elev in i klassen, när väl den sociala kartan är lagd. Då räcker det med att den nya eleven är rödhårig för att det hotande elementet skall avskärmas. Inte för att det egentligen är något fel på den nya eleven, utan för att varje ny elev blir initialt ett hot för de etablerade grupperna.  Minsta särskiljande drag kan då starta en mobbning. 

Vill man nå framgång med arbetet mot mobbning är elever i klass 4 bästa miljön. De är i full gång med att positionera sig, men de är inte så fastlåsta att de inte är påverkbara men är väl medvetna om vad som pågår. Det krävs dock kunskap hos den som skall leda samtalet. Det bör helst inte vara klassläraren, som själv är naturligt inkluderad i klassens nätverk med sociala relationer till eleverna, utan någon ur t.ex. elevvårdsteamet som fått utbildning i mobbningens grundläggande mekanismer och kan vara en stödperson som elever enskilt kan söka hjälp hos. Detta arbete i klassrummet kan sedan pågå hela grundskolan. Det kan räcka med ett par gånger per termin för att få effekt.

Publicerad av Blogginlägg i Tiden

Jag har yrkesmässigt arbetat som barnläkare under hela min karriär. Innan jag var klar med utbildningen, så anknöt jag mig till en forskningsinstitution på Karolinska Institutet under professor Torbjörn Caspersson. Han fokuserade på Medicinsk cellforskning. Jag har brett allmänintresse med fokus på barnsutveckling, samhällsdebatt, politik, religion, konst, litteratur och film. Har ett starkt fotointresse och har haft 4 utställningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: