Nu konverterar hela familjen Ulf Ekman till katolicismen

Nyligen skrevs här en blogg om att en son till Ulf Ekman hade konverterat till katolicismen. Det tolkades som ett sjävständigt steg mot något bort från Livets Ord och kanske även en fadersrevolt. Men så kommer beskedet att Ulf Ekman själv skall bli katolik liksom hustrun Birgitta. Det är en chockerande nyhet. Sonens konvertering var lagd några veckor före faderns uttåg. Det kunde då se ut som ett självständigt val, men nu kan det faktiskt vara en fortsatt styrning från den starke ledaren och fadersgestalten.  

Att efter 30 år med Livets Ord, en rörelse som burit Ekmans signum och byggts på hans extroverta utåtagerande religiösa hållning, nu lämna allt är en ytterst märklig händelse. Ekman drev igång sin församling i Uppsala med pukor och trumpeter. Han hade laddat upp i en trosrörelse i USA med starka inslag av bön för sjuka och extatiska utlevelser och danser. Det förekom även utdrivande av onda andar de första åren i Uppsala, andar som skulle kräkas ut i tillförda hinkar. Det slets loss grupper från de äldre frikyrkorna i Sverige och stora spänningar uppstod mellan Livets Ord och andra frikyrkor.

Allt detta ligger långt från katolska kyrkans kontemplation, helgondyrkan och stillhet med tända ljus. Ulf Ekman har försökt att klarlägga sina bevekelsegrunder för sitt ställningstagande. Det är svårt att följa hans tankegångar. Vad vi vet är att han påverkats positivt  av något efter sina ekumeniska kontakter med katoliker under sin och fruns vistelse i Jerusalem. Han var där för en djupare rekreation.

Ekman har föreslagit att frikyrkans högra falang skulle införa ett biskopsämbete, men det har inte tagits emot med några  positiva tillrop. Men från detta till att lämna sitt livsverk är obegripligt. Dessutom har han drivit verksamheten som en familjestiftelse, där svärfadern Sten Nilsson ingår. Stora pengar har strömmat in från medlemmars tioprocentiga offrande av sina löner. Försäljning av Ekmans böcker och vinster i fastighetsbolag har gett inflöde av pengar.

En  stor fråga är vad som händer med familjestiftelsens fortsatta relation med Livets Ord? Vilket ekonomiskt tänkande ligger bakom sortin? Man kan undra vad det betyder att sonen Jonathan Ekman blir verkställande direktör och ordförande i familjestiftelsen Livets Ord?   Sedan kommer Ulfs trogna medlemmar som varje gudstjänst applåderat hans entré på estraden att hamna i ett vakuum. De har satt hela sin liv på att få leva inom Livets Ords religiösa kontext. En del bröt upp från gamla vänner och släktingar, då de valde Livets Ord och vänskapsband slets itu. Merparten av de kristna människor som från början bröt upp från sina sammanhang och gick till Livets Ord, hade en syn på katolicismen som ofta beskrevs med betäckningen ”Den stora skökan”,  som är en stor styggelse i Johannes Uppenbarelse, bibelns sista bok.

Dessa godtrogna och bibeltrogna människor skall nu se sin ledare gå in i katolska kyrkan. Om nu ledaren kommer att vara i en helt annan kyrka några kilometer från Livets Ord, kommer det att kännas precis som en riktigt jobbig skilsmässa mellan makar. Var har han sina känslor gentemot dessa genomtrogna offrande medlemmar, som satsat allt? Till detta kommer rörelsens medlemmar i katolska länder, som får ytterst svårt att förstå Ekmans konvertering. Dessa har sina relationer med katolicismen baserade på den kamp de fört för att få leva i sitt nya religiösa sammanhang serverat av svenska Livets Ord. Sveket mot dessa är stort.  

Det kan ju finnas en agenda som kommer att uppenbara sig framöver. Inom katolska kyrkan är de högre karriärstegen som bäst tillgängliga efter pensionsåldern, som Ekman inom kort skall passera.  Om han når ett biskopsämbete vore en ännu större skräll än hans nu pågående sorti. Sedan kan man undra hur de katolska ledarna tar emot Ekman. Är hans resa från KFMLR via präst i Svenska kyrkan till en sektliknande församling något affischnamn för katolska kyrkan?  Eller är det en seger för katolicismen?  Det tror jag inte. Katolska kyrkan är så fast grundad, som om en höger kristen från frikyrkan konverterar, så passerar nog det rätt obemärkt förbi.  

Publicerad av Blogginlägg i Tiden

Jag har yrkesmässigt arbetat som barnläkare under hela min karriär. Innan jag var klar med utbildningen, så anknöt jag mig till en forskningsinstitution på Karolinska Institutet under professor Torbjörn Caspersson. Han fokuserade på Medicinsk cellforskning. Jag har brett allmänintresse med fokus på barnsutveckling, samhällsdebatt, politik, religion, konst, litteratur och film. Har ett starkt fotointresse och har haft 4 utställningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: