Shaken Baby Syndrom – En Rättsskandal ?

Åter har ett barns föräldrar lyfts fram i media med anklagelsen, att de skakat sitt barn med grepp under barnets armar och i ilska ruskat huvudet fram och åter, som ett flip flop spel. Via en neuroradiologisk undersökning har fynd i hjärnan visat, att den förändring röntgenläkaren ser, det måste bero på skakvåld. Det är nu rätt många föräldrar, som hamnat i den fällan.

Vårt rättssystem

I vårt rättssystem får en anklagad person för brott en advokat. Polisen gör en självständig och grundlig utredning stark nog att lämna över till en åklagare. Framkommer tillräckligt med underlag lägger åklagaren fram ett åtal. Försvarsadvokaten synar åklagarens framställan på de svaga punkterna och försvarar den åtalade i de rättsliga förhandlingarna.

Rättslösheten kring skakväld

Ett par åtalade föräldrar för skakvåld får inget av det rättsliga trygghetssystemet. De står där helt nakna utan stöd från något håll. Det är ofta fadern, som blir den skyldige och det polisarbete, som görs är, att övertala pappan att erkänna brottet. En kartläggning av föräldrarna i form av gärningsprofil görs inte, då teorin är att barnmisshandel finns i alla samhällsklasser. Polisen, som försöker övertala pappan vet förstås inget om skakvåld, men tror på vad neuroradiologen säger och blint näst intill trakasserar föräldrarna, som inte erkänner. Socialförvaltningen (SOS) får initialt ett uppdrag, att omhänderta barnet från föräldrarna. Inte heller här gör kuratorerna på SOS någon egen bedömning. Allt vilar på neuroradiologens tolkning av röntgenbilden. Den baserar sig nämligen på en triad av symtom: blödning mellan mjuka och hårda hjärnhinnorna, blödningar på näthinnan och en svullen hjärnvävnaden. Finns denna triad, då har någon skakat barnet. Domen fälls av en läkare, som aldrig ser barn och föräldrarna inte mer än på en röntgenbild. Mannen som myntade triaden 1971 Norman Guthklech är förfasad över hur hans triad har kommit att användas. Det var inte alls hans meningen, att fälla föräldrar för skakvåld.

Ett fall gick till Högsta domstolen (HD)

Efter att en pappa fälts för skakvåld inom ramarna för proceduren ovan och avsuttit 5 år i fängelse, trots sitt nekande, så blev det en resning, och en ny genomgång av ”utredningen” på grund av att en kvinnlig polis hade pressat pappan, med så hårda intervjumetoder, att han kollapsade inför den hårda pressen. Ärendet kom därför att föras till Högsta domstolen och där blev fadern frikänd. Hans liv var ju dock förstört och hans familj förlorad.

SBU Rapporten

På grund av detta fall blev det en aktivitet i det rättsliga systemet. En grupp betrodda forskare fick i uppdrag att gå igenom det vetenskapliga underlagen för Shaken Baby syndrom övervakad av Statens Medicinsk-etiska råd (Smer). De fick uppdraget av SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, att gå igenom forskningsläget. Gruppen skulle undersöka om det i litteraturen fanns något som styrkte att barnen blivit skakade. Bland annat genom att se om det stod i journalerna att föräldrarna hade erkänt skakningen.

Genomgången av publicerad litteraturen om skakvåld

SBU gruppen hittade 3773 abstract, som berörde ämnet. Abstract innebär en sedvanlig presentationen av innehållet, utförandet och resultatet i början av en artikel. Det blev 1065 hela artiklar som fyllde kriterierna och gicks igenom grundligt. De andra saknade de kriterier som gruppen satt upp. Av dem återstod 30 rapporter av någorlunda värde varav två visade medelhög nivå med erkända eller bevittnade skakvåld. De andra saknade godkänd dokumentation. Således ytterst magert av dokumentation inom forskningen som stöd för diagnosen skakvåld.

Vad hände då

Jo, ett attackerande anfall från de praktiserande läkarna som är för skakvåld och nya artiklar med försvar i vetenskapliga tidningar . De fortsätter också att använda SBS med ett nytt namn nämligen Abuse Head Trauma (AHT), men egentligen är det samma sak. Svenska och Norska barnläkarföreningarnas medlemmar driver fortfarande AHT som modell för arbetet kring barnmisshandel. Dock skall alla veta, att det stora barnläkarkollektivet, där jag ingår, lever och arbetar utanför denna verksamhet. Försvararna av AHT hävdar att SBU rapporten inte tar hänsyn till barnläkarnas samlade bedömning i vardagen. Men det stämmer inte. Det är en liten grupp inom barnläkarkollektivet som står för utförandet och fällandet av AHT. Det finns alltså inget stort barnläkarkollektiv, som praktiserar SBS/AHT. De behöver inte det och skulle jag vilja säga, de skyddas mot det av en liten grupp, som nu kallas barnskyddsteamet. I dessa team finns neuroradiologer, kirurger och barnneurologer och någon överläkare från barnkliniken. De kan dock hamna i lägen, där de avkrävs ett försvar för verksamheten. Vill man diskutera denna fråga, skall man vända sig till barnskyddteamen.

Färsk artikel

I dagarna har en ny svensk publikation kommit, där man analyserat 36 fall, där det finns en erkänd skakning från någon av föräldrarna som sökt vården. Genomgång av dessa barn visar att SBS/AHT inte kan härledas till att det uppkommit näthinneblödning och blödning i hjärnan med svullnad i vävnaden mer än ett par av de uppföljningar som gjorts. Titeln på artikeln är: Ingemar Thiblin et.al: Medical findings and symtoms in infants exposed to wintnessed or admitted abuse shaking: A nationalwide registery study. Publiserad i tidskriften PlosOne.

Slutsats

Föräldrar lever fortfarande farligt, de kan få sina barn omhändertagna och själva satta i fängelse, utan möjlighet att få berätta vad som hänt med sitt barn. En röntgenbild säger allt. Det finns många anledningar att ett barn kommer in akut i medvetslöst tillstånd. Triaden brukar falla ut tidigt i utredningsförloppet på de första tre dagarna på sjukhuset. Då är det stor risk att den månginriktade utredningen snävas in, då triaden räcker för diagnos.

Kommentarsfält:

Publicerad av Blogginlägg i Tiden

Jag har yrkesmässigt arbetat som barnläkare under hela min karriär. Innan jag var klar med utbildningen, så anknöt jag mig till en forskningsinstitution på Karolinska Institutet under professor Torbjörn Caspersson. Han fokuserade på Medicinsk cellforskning. Jag har brett allmänintresse med fokus på barnsutveckling, samhällsdebatt, politik, religion, konst, litteratur och film. Har ett starkt fotointresse och har haft 4 utställningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: