En svensk AT-läkare pläderar för helt fri abort

AT-läkaren Kajsa Dovstad förordar helt fri abort i Sverige. Hon har lagt ut texten på Göteborgspostens ledarsida som gästskribent den 8:e Juni 2020. Hon utgår ifrån uttrycket att hon ”vill ha rätt till sin egen livmoder”. Fram till vecka 18 är det fri abort, men sedan har sjukvården något att säga till om några veckorFortsätt läsa ”En svensk AT-läkare pläderar för helt fri abort”

Gåstol och framvända barnvagnar inget för små barn

Roland Sennerstam barnläkare Den skotska forskaren Suzanne Zeedyk har framfört vådan av att använda framvända barnvagnar. Hon har funnit att förälderns kommunikation med barnet avstannar under färden med den framvända barnvagnen, barnet sover mindre, blir mer stressat och blir otryggare genom att själv möta ett stort sorl av syn- och ljudintryck. Även gåstolen som oftaFortsätt läsa ”Gåstol och framvända barnvagnar inget för små barn”

Inför åklagare Krister Peterssons slutplädering på Palmemordet

Åklagare Krister Petersson har aviserat att han skall lämna ett av två besked i början av Juni: endera skall ha väcka åtal mot den s.k. ”Skandiamannen” eller lägga ner åtalet och stänga ner Palmeutredningen. Att efter så lång tid tro sig kunna lägga fram ett nytt åtal är vågat och särskilt då det gäller ”Skandiamannen”.Fortsätt läsa ”Inför åklagare Krister Peterssons slutplädering på Palmemordet”

En osynlig inkräktare har vänt ut och in på hela klotet

Tellus har blivit lamslaget av ett litet osynligt virus. Varför? I december 2019 uppdagades ett nytt virus i 11 miljonstaden Wuhan i Kina. En ung läkare blev första visselblåsaren, men man försökte tysta honom och behandlade honom illa och låste in honom. Sedermera efter några veckor blev han besannad och antivirusprogrammet drogs igång och helaFortsätt läsa ”En osynlig inkräktare har vänt ut och in på hela klotet”

Donald Trump sågar sin egen säkerhetstjänst

Donald Trump har nyligen stämt tidningen New York Time inför domstol i New York för förtal genom hans återvalskampanj. Anledningen är en artikel skriven av Max Frankel med rubriken ”The real Trump – Russia Quid Pro Quo”, som handlar om rysspåverkan i valet 2016 med kopplingar till Vladimir Putins oligarkstyre, där Trump skulle ha bettFortsätt läsa ”Donald Trump sågar sin egen säkerhetstjänst”

Palmeutredningen står inför ett slut – vad blir folkets dom?

Den nuvarande ansvarige för Palmeutredningen Krister Petersson har ett halvår signalerat, att han har ett nygammalt spår för mordet på Olof Palme, som han arbetat på. Det är den s.k. Skandiamannen. Han arbetade i Skandiahuset vid Sveavägen , som ligger några steg från korsning mellan Sveavägen och den nuvarande Palmes gata, då Palme föll förFortsätt läsa ”Palmeutredningen står inför ett slut – vad blir folkets dom?”

Ulf Ekman och Robert Ekh – katolicismen och otroheten

Ulf Ekman blev för en längre tid sedan intervjuad i P1:s söndagsintervju (10/2 2019) av Martin Wicklin. Som bekant konverterade Ulf Ekman till katolicismen 2014  och meddelade sin Livets ords församling  under en predikan i en söndags gudstjänst,  att han beslutat sig för att lämna församlingen och bli katolik.  Under de första åren i LivetsFortsätt läsa ”Ulf Ekman och Robert Ekh – katolicismen och otroheten”

9-årskrisen en viktig fas i barnets utveckling

Det finns mycket skrivet om barns utveckling och dess olika faser. Vi har nyföddhetsperioden med anknytningen till modern och uppfödningen första havlåret. Sedan den första viktiga motoriska utvecklingen mellan 6 till 10 månader då barnet kan sitta och börjar utveckla sina färdigheter på golvet i bukläge med att dra sig framåt, börjar krypa och resa sigFortsätt läsa ”9-årskrisen en viktig fas i barnets utveckling”

Skakvåld under lupp

Nu har  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Statens medicinsketiska råd (Smer) slagit fast att sambandet mellan symtomtriaden  – blödningar i ögonbottnarna och under skallbenet samt hjärnödem – och skakvåld har inte ett säkert vetenskapligt samband. Den genomgångna litteraturen håller inte måttet för bevis.  Teorin om ett klart samband mellan skakvåld och TriadenFortsätt läsa ”Skakvåld under lupp”

Tiden efter impeachment

Efter några turbulenta, aggressiva veckor och kraftigt polariserad politisk debatt, borde livet gå in under en något lugnare period i USA. Emellertid med en presidentvalskampanj i en stökig upptakt, med strul i valräkningsproceduren, och där två partier, demokrater och republikaner, är i uppladdningsfas så lär lugnet och analysen dröja. Den kamp som genomkämpades under riksrättsförhörenFortsätt läsa ”Tiden efter impeachment”